KELČA, Petr. Přednádražní prostor v Moravské Třebové [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62619. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Martin Všetečka.
Uložit do Citace PRO