KLODA, Petr. Zastřešení plaveckého bazénu [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62635. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Michal Štrba.

Uložit do Citace PRO