OMANÍK, David. Ocelová konstrukce zastřešení víceúčelové sportovní haly [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62638. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Martin Horáček.
Uložit do Citace PRO