ZOUHAR, Lukáš. Analýza aerodynamického hluku počítačů [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6265. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Karel Pellant.
Uložit do Citace PRO