KLADIVOVÁ, Tereza. Řízení materiálu a zásob ve stavebním podniku [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62650. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Tomáš Hanák.
Uložit do Citace PRO