STRYJA, Michal. Specifika vedení a řízení spolupracovníků ve stavebním podniku [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62664. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Dana Linkeschová.

Uložit do Citace PRO