HRABINOVÁ, Barbora. Vytvoření předpovědí průměrných měsíčních průtoků pro strategické řízení vodní nádrže [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62666. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Pavel Menšík.
Uložit do Citace PRO