VĚTROVCOVÁ, Pavla. Předběžný stavebně statický průzkum vodorovných nosných konstrukcí [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62668. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Pavel Schmid.

Uložit do Citace PRO