KUBÍČEK, Lukáš. Stavebně technologická studie etapy provedení vrchní hrubé stavby bytového domu [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62672. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Yvetta Diaz.

Uložit do Citace PRO