JAROŠ, Ondřej. Dvougenerační dům v Sirákově [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62674. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Petra Berková.
Uložit do Citace PRO