REJNART, Michal. Návrh stropní konstrukce obytné stavby [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62678. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Ladislav Klusáček.
Uložit do Citace PRO