ZARBOCH, Jaromír. Jednotky vřeten obráběcích strojů: aktivní kompenzace průhybu nástroje [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6268. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Tomáš Březina.
Uložit do Citace PRO