FEJFAR, Michal. Řešení technologické etapy hrubé spodní stavby bytového domu v Lomnici [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62682. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Václav Venkrbec.
Uložit do Citace PRO