PANENKOVÁ, Monika. Současný vývoj UHPC betonů a ověření vybraných vlastností [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62692. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Klára Křížová.

Uložit do Citace PRO