MARUŠÁK, Lubomír. Hodnocení historické budovy před modernizací [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-09-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62712. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Petr Cikrle.

Uložit do Citace PRO