MYJAVEC, Patrik. Vzduchotechnika výrobní haly [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62728. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Petr Blasinski.
Uložit do Citace PRO