POHANKA, Patrik. Polyfunkční dům, Brno [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62746. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Josef Sátora.
Uložit do Citace PRO