FORETNÍK, Jan. Architektura, geometrie a výpočetní technika [online]. Brno [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6275. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování I. Vedoucí práce Hana Ryšavá.

Uložit do Citace PRO