KREJČOVÁ, Zdenka. Adelheid chov koní [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62751. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Petr Dýr.
Uložit do Citace PRO