CHLACHULA, Jakub. Využití ztekucených zemin ve formě zpětných samozhutnitelných zálivek [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62759. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Rostislav Drochytka.

Uložit do Citace PRO