HRADEČNÝ, Štěpán. Realizace vrchní stavby administrativní budovy v Brně [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62776. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Radka Kantová.
Uložit do Citace PRO