REGENT, David. Využití zatěžovacích zkoušek při návrhu a případné realizaci sanací betonových konstrukcí [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62778. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Petr Žítt.
Uložit do Citace PRO