JANČA, Tomáš. Posouzení zděných a železobetonových prvků objektu obytné budovy [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62780. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Petr Šimůnek.
Uložit do Citace PRO