HOBZA, Lukáš. Systémy ochlazování budov v polyfunkčních domech [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62783. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Marian Formánek.
Uložit do Citace PRO