MAJEROVÁ, Jana. Vliv cenosfér na vlastnosti lehčeného šamotu [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62785. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Radomír Sokolář.
Uložit do Citace PRO