KUBEŠOVÁ, Michaela. Finanční plánování stavební zakázky z pohledu investora [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62797. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Eva Vítková.
Uložit do Citace PRO