MAJDA, Tomáš. Pokročilé vyhodnocení vybraných lomových testů těles z betonů s rozptýlenou výztuží [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62843. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Zbyněk Keršner.
Uložit do Citace PRO