MALACH, Tomáš. Měření vybraných parametrů systémů TZB a vnitřního prostředí budov [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62848. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Jiří Hirš.
Uložit do Citace PRO