RACEK, Stanislav. Využití infračervené spektrometrie v rámci Hasičského záchranného sboru [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6285. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Josef Čáslavský.
Uložit do Citace PRO