FIEDLER, Lubomír. Lomové chování trubkových polyolefinů [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6286. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Bohumil Vlach.

Uložit do Citace PRO