ČERVINKOVÁ, Eva. Tachymetrické zaměření lokality u Ostrova u Macochy [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62865. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Michal Kuruc.
Uložit do Citace PRO