MACHÁČEK, Jan. Betonová stropní deska - deskový skelet [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62885. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Jan Perla.
Uložit do Citace PRO