KAJSRLÍK, Jan. Plastifikátory nahrazující vápno ve vápenocementových omítkách [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62893. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav chemie. Vedoucí práce Martin Vyšvařil.

Uložit do Citace PRO