SKLENÁŘOVÁ, Radka. Studium využitelnosti popílků z procesu denitrifikace spalin [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62898. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Rostislav Drochytka.

Uložit do Citace PRO