KOSTUROVÁ, Andrea. Studium tepelně vlhkostního chování tepelně izolačních materiálů na bázi přírodních vláken [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62900. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Jiří Zach.
Uložit do Citace PRO