KOMÁREK, Ondřej. Optimalizační studie hmotnosti příhradového vazníku - varianta konstrukčního řešení s ocelovými profily typu RHS [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62902. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Jindřich Melcher.
Uložit do Citace PRO