KRATOCHVÍL, Tomáš. Realizace zastřešení bytového domu v obci Pístov [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62915. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Michal Novotný.

Uložit do Citace PRO