JANKES, Filip. Vytápění obchodního centra [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62926. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Petr Horák.

Uložit do Citace PRO