LORENC, Václav. Posouzení kapacity koryta [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62933. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce David Duchan.

Uložit do Citace PRO