HÁNDL, Vítězslav. Administrativní a výrobní objekt [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62941. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Stanislav Buchta.
Uložit do Citace PRO