SMOLINKA, Martin. Zaměření údolí potoka Lubě v části Skalička - Malhostovice [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62945. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Jiří Vondrák.
Uložit do Citace PRO