HUBÁČEK, Lukáš. Stavebně technologická studie etapy montáže železobetonové nosné konstrukce haly [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62948. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Yvetta Diaz.

Uložit do Citace PRO