DAXNEROVÁ, Jana. Návrh čerpadla a potrubí hydraulického okruhu [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62949. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Michal Žoužela.
Uložit do Citace PRO