ŠPRINGL, Petr. Zavedení CRM systému ve firmě [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6295. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Vladimír Chalupský.
Uložit do Citace PRO