VONDRÁK, Jan. Novostavba obecního úřadu v Suché, hrubá vrchní stavba [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62950. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Jiří Šlanhof.

Uložit do Citace PRO