DOBROVOLNÝ, Miroslav. Přístavba základní školy Kuřim, stavebně technologické řešení hrubé spodní stavby [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62954. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Barbora Kovářová.

Uložit do Citace PRO