SLIŠKA, Andrej. Účelová mapa nové obytné čtvrti v Nové Dubnici [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62956. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Jiří Vondrák.
Uložit do Citace PRO