RYCHETSKÝ, Tomáš.  Týmová spolupráce a rozvoj osobnosti ve stavebním podniku [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62963. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Dana Linkeschová.
Uložit do Citace PRO