PRCHAL, Václav. Polyfunkční dům v Brně [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62967. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Naděžda Menšíková.
Uložit do Citace PRO