KŘÍČKOVÁ, Zuzana. Adelheid chov koní [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62971. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Petr Dýr.
Uložit do Citace PRO